Studio R , cursussen en workshops in , wasboetseren, boetseren. Cursus in Rotterdam

Home
In "was" boetseren
Docent
Cursus aanbod
Wat Wanneer Hoeveel
Inschrijven
Route
Nieuws
Bronsgieten

Inschrijven

Alleen even snel een vraag stellen. Klik dan hier.

Inschrijfformulier

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Ik schrijf me in voor de volgende cursus en ga akkoord met onderstaande afmeldprocedure.

Oriëntatie Cursus Bronzen Beelden Boetseren
€90,- voor 1 maand
10 maandelijks Bronzen Beelden Boetseren
 €80,
- per maand
12 maandelijks Bronzen Beelden Boetseren
 €75,-
per maand
Proef les
 €35,-
voor een les van 2,5 uur


Wijze van betalen                   


BETALEN

Rekeningen dienen uiterlijk een week voor de aanvang van de cursus te zijn betaald.
Cont
ante betalingen op de eerste les gaarne voldoen.
U kunt het bedrag ook over maken t.n.v. C.C. de Jong - Iban:NL09ABNA0487927761

AFMELDPROCEDURE

U bezit de mogelijkheid uw inschrijving ongedaan te maken tot 21 dagen voor aanvang van de cursus of workshop.
Deze afmelding moet schriftelijk zijn. In dat geval bent u altijd een bedrag van € 15,- administratiekosten verschuldigd.
Afmelden tijdens de cursus dient ook schriftelijk te gebeuren. Kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld, binnen een termijn van 21 dagen voor aanvang van de cursus of tijdens de cursus is niet van toepassing en uitsluitend mogelijk wegens uiterst dwingende omstandigheden.
Een met redenen omkleed verzoek en eventueel onder bijsluiting van een medische verklaring dient u schriftelijk te richten aan Studio R. Dr. Zamenhofstraat 56, 3061 SK te Rotterdam.
Studio R * Boetseren * Workshop * Gieten * Brons * AbstractCursus

 

Webdesign by Bright Site Productions

Studio R

Telefoon
(010) 213 14 13
Postadres en Galerie: 
Dr. Zamenhofstraat 56, 3061 SK Rotterdam
 
Leslokaal Rotterdam: Vlinderstraat - thv nr. 64 (tuinzijde) Rotterdam


E-mail & Websites

[Home] [In "was" boetseren] [Docent] [Cursus aanbod] [Wat Wanneer Hoeveel] [Inschrijven] [Route] [Nieuws] [Bronsgieten]
 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@corinnadejong.com
Copyright © 2006 Studio R
Laatst bijgewerkt: 04-07-2019